top of page

Welkom bij de Hoofdzaak

Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet zo lekker gaat: de dagelijkse bezigheden vallen zwaarder dan normaal, u bent vermoeid en gespannen of piekert meer. Dit is niet verontrustend en meestal zijn dit klachten van voorbijgaande aard. Soms echter houden klachten langer aan, keren ze regelmatig terug of worden ze heftiger. Uw werk of uw relaties kunnen er dan onder gaan lijden. 

Wanneer u er zelf, of met hulp van vrienden of familie niet meer uitkomt, kan het fijn zijn er met een ander over te praten. Met een buitenstaander die u, met een frisse blik, handvatten kan bieden om die dingen te veranderen die u graag wilt veranderen. Psychologiepraktijk de Hoofdzaak, praktijk voor psychologische hulpverlening, biedt dit soort hulp.

Actuele wachttijden

Wachttijd intake per 13 mei 2024: 18-20 weken.  Wachttijd behandeling: 0 weken
 

De aanmeld- en behandelwachttijden hangen niet af van waar u verzekerd bent en verschillen niet tussen hoofddiagnosegroepen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

bottom of page