top of page

4.

Behandel-
methoden

Hoewel elke therapeut zijn/haar eigen voorkeur en ervaring heeft, zijn er enkele vormen van behandeling die regelmatig terugkomen in de behandelingen. Hieronder noemen we de belangrijkste.

Cognitieve gedragstherapie is een methode die ervan uit gaat, dat een gebeurtenis op zichzelf niet zozeer veranderd kan worden, maar wel de automatische gedachten die in de loop van de tijd daarbij ontstaan zijn. De behandeling richt zich erop om de onderliggende gedachten naar boven te krijgen en samen te kijken naar meer functionele gedachten, waardoor er een ander gevoel en ander gedrag ontstaat. Dit gaat meestal gepaard met het uitvoeren van gedragsexperimenten in het dagelijkse leven. Het is op dit moment een van de meest gebruikte technieken met goede resultaten.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstigere psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Regelmatig worden kleine onderdelen uit de schematherapie ingezet in de behandelingen. 
 

ACT, ofwel Acceptance and Commitment Therapy, is een nieuwe vorm van gedragstherapie die zich richt op het veranderen van de relatie die iemand heeft met zijn gedachten: in plaats van ons op de automatische piloot te gedragen naar wat er in ons opkomt, gaan we in de Acceptance en Commitment juist op zoek naar wat iemand werkelijk belangrijk vindt in het leven en leert iemand vanuit deze waarden bewuste keuzes te maken. Hierbij is het streven zoveel mogelijk in het hier en nu te leven en de onvermijdelijke pijn die leven met zich meebrengt te accepteren op een open en vriendelijke manier. In deze therapievorm wordt gebruik gemaakt van mindfulnessoefeningen, humor en gedragsexperimenten. Vooral mensen die veel 'in hun hoofd zitten', hoge eisen aan zichzelf of hun omgeving stellen of op zoek zijn naar wat hen werkelijk energie geeft in hun leven ervaren deze therapievorm als verhelderend en inspirerend.
 

EMDR is een therapievorm die ingezet wordt om ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden te verwerken en de invloeden ervan op het huidige leven, zoals angsten, depressieve gevoelens of een negatief zelfbeeld, te verminderen. Het is een zeer effectieve en veelal kortdurende behandelmethode.

Lees hier over de verschillende therapievormen

bottom of page