Tarieven en vergoeding

Sinds 1 januari 2008 is de eerstelijns psychologische zorg opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Als er sprake is van een psychiatrische stoornis, dan wordt uw behandeling voorwaarden vergoed vanuit dit basispakket. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben waarin de verwijsreden en het vermoeden van een stoornis genoemd staan.

 

Behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering worden ingedeeld in vier zorgzwaartepakketten. Elk pakket bevat een aantal minuten dat gemiddeld besteed wordt aan uw behandeling. Na de intake, die ook binnen het pakket valt, maken we afspraken over hoe we deze tijd gaan inzetten. U kunt kiezen uit gesprekken, telefonische of emailcontacten, groepsbehandeling of e-health-cursussen (online zelfhulp trainingen). Indirecte tijd van de therapeut die nodig is voor het schrijven van verslagen en brieven of voor overleg en intervisie, vallen ook binnen het pakket. In onderstaande opsomming u zien welke zorgzwaartepakketten er precies zijn en wat de kosten en vergoedingen zijn.

 

LET OP: vanaf januari 2022 zal de vergoedingenstructuur gaan veranderen. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de LVVP. Klik hiervoor hier of kijk in de folder voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel.

Basis GGZ Kort

Voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. Gemiddeld 294 minuten.

Kosten €402,-*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket (eigen risico van € 385,-).

 

Basis GGZ Middel

Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijks leven. Gemiddeld 495 minuten. Kosten € 685,45*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket (eigen risico van € 385,-).

 

Basis GGZ Intensief

Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven. Gemiddeld 750 minuten € 1075,-* Gehele vergoeding vanuit het basispakket (eigen risico van € 385,-).

Basis GGZ Chronisch
Dit zorgzwaartepakket mag niet gedeclareerd worden door GZ psychologen en is derhalve niet van toepassing binnen onze praktijk.

 

* let op: de tarieven van de eerste 4 pakketten verschillen per zorgverzekeraar. Genoemde bedragen zijn het gemiddelde tarief over alle zorgverzekeraars. Uw tarief kan hiervan afwijken. Uw verzekeraar kan u hierover inlichten.

 

 

Buiten bovengenoemde zorgzwaartepakketten bestaan er nog enkele andere prestaties:

 

Onvolledig behandeltraject

Een prestatie voor clienten die wel verwezen worden maar niet blijken te voldoen aan de voorwaarden omdat hun klachten ofwel te zwaar ofwel te licht zijn voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Gemiddeld 120 minuten. Kosten € 168,80*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket (eigen risico van € 385,-).

 

Onverzekerde zorg (OZP)

Een aantal DSM-V diagnoses wordt helaas niet meer vergoed: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen. Als er geen (ggz-verzekerde) DSM-Vdiagnose kan worden vastgesteld wordt de verleende zorg wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar . Er is geen verwijzing nodig van uw huisarts. De kosten van € 92,- per 45 minuten komen voor uw eigen rekening

 

 

No Show

U dient uw afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Als u niet of te laat annuleert, ongeacht de reden, wordt er bij een eerste 'no show', 2/3 van het uurtarief bij u in rekening gebracht (€ 61,-). Bij een tweede 'no show' krijgt u een volledige factuur (€ 92,-).

 

Behandelingen die vallen binnen het basispakket, zullen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend worden. U ontvangt hiervan geen factuur van ‘De Hoofdzaak’.  Let op: het hele pakket wordt altijd in rekening gebracht, ook als u de behandeling halverwege afbreekt. OZP consulten zullen eens per maand aan u gefactureerd worden. Psychologiepraktijk De Hoofdzaak werkt samen met de grootste zorgverzekeraars (VGZ, CZ, Achmea, Multizorg, DSW en Menzis). Met enkele kleine verzekeraars hebben we echter geen contract. U hebt dan wel recht op vergoeding indien uw behandeling voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, maar het kan zijn dat de vergoeding lager uitvalt. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.
Psychologiepraktijk De Hoofdzaak hanteert 90%van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GBGGZ. Klik hier voor deze vastgestelde maximum tarieven. Op alle betalingen zijn de algemene betalingsvoorwaarden van beroepsvereniging LVVP van toepassing.

 

 

Samenwerking Zorroo
Psychologiepraktijk De Hoofdzaak heeft een overeenkomst met Zorroo, de huisartsengroep in onze regio. Zorroo vergoedt de behandelingen van cliënten die via deelnemende huisartsen zijn verwezen. Als uw huisarts deelneemt aan de pilot Basis GGZ van Zorroo, kan hij of zij u verwijzen voor behandeling. Uw behandeling wordt dan geheel vergoed. U kunt informatie hierover inwinnen bij uw huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner bepaalt of u voldoet aan de voorwaarden voor deelname.