top of page

Tarieven en vergoeding

Tarieven

  • Consult individuele behandeling per 60 minuten                                      €  106,45

  • Consult niet basispakket zorg (niet verzekerde zorg) per 60 minuten      €  117,33  

  • No-show 1ste maal                                                                                   €    70,25 

  • No-show 2de maal                                                                                    €  106,45

  • Administratiekosten bij herhaalde betalingsherinnering                           €    12,50

  • Tarieven van groepsbehandelingen en of trainingen verschillen per training. Vraag dit na bij uw therapeut. 

In de tarieven is zowel de directe gesprektijd verwerkt, als de indirecte tijd die uw therapeut nodig heeft om verslaglegging te doen of te overleggen met collega's of met verwijzers.

Wij vragen u uw afspraak 24 uur van te voren te annuleren als u verhinderd bent. 
 

Vergoeding
Uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar als:

  • er sprake is van een psychische stoornis die voor vergoeding in aanmerking komt

  • u een verwijzing heeft van uw huisarts waarin het vermoeden van deze stoornis genoemd staat

 

In onze regio werken we samen met Zorroo, de huisartsengroep. Als u via uw huisarts bij Zorroo is aangesloten, dan wordt uw behandeling helemaal vergoed. U betaalt alleen een eigen bijdrage van € 30,00 voor deelname aan bepaalde groepsbehandelingen en/of trainingen. 

Is uw huisarts niet aangesloten bij Zorroo, dan wordt uw behandeling ook vergoed, maar betaalt u eerst uw eigen risico als dit nog niet op is voor dit jaar.  

Onverzekerde zorg: consult niet basispakket zorg
Een aantal diagnoses wordt niet meer vergoed: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen. Als er geen (ggz-verzekerde) diagnose kan worden vastgesteld, wordt de verleende zorg  niet vergoed door uw zorgverzekeraar . U kunt dan toch in behandeling komen, maar de kosten voor de behandeling komen voor uw eigen rekening. U leest hierboven wat een dergelijk contact kost. Er is geen verwijzing nodig van uw huisarts. 

 

Betaling

De kosten voor uw vergoedde behandeling worden rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. U ontvangt dus geen factuur van ons. Van OZP consulten krijgt u eens per maand een factuur. Psychologiepraktijk De Hoofdzaak werkt samen met de meeste zorgverzekeraars (voor 2024 zijn dit VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Caresq, Salland, ASR/Ditzo, ONVZ, DSW en Zorg & Zekerheid). U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. Vraag dus even bij uw verzekeraar na of uw behandeling vergoed wordt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Hebben wij geen contract met uw verzekeraar, dan hebt u wel recht op vergoeding, maar het kan zijn dat de vergoeding lager uitvalt. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. Let op: in 2024 hebben wij geen contract meer met Menzis. Hieronder vallen ook VinkVink, Hema en Anderzorg. 

 

Op alle betalingen zijn de algemene betalingsvoorwaarden van beroepsvereniging LVVP van toepassing.

 

bottom of page