top of page

3.

Groeps-
trainingen

Psychologiepraktijk De Hoofdzaak biedt verschillende groepstrainingen aan. Een training kan deel uitmaken van een individuele therapietraject, bijvoorbeeld als aanvulling of afronding van een individuele behandeling, of helemaal op zichzelf staan.
De volgende trainingen worden meerdere malen per jaar aangeboden:

Assertiviteitstraining

Assertief reageren is opkomen voor jezelf, terwijl je rekening houdt met de ander. Veel mensen vinden het lastig hun grenzen te bewaken, "nee" te zeggen of kritiek te geven op gedrag van anderen. Zij zijn bang afgewezen te worden, voor gek te staan of niet goed uit hun woorden te kunnen komen. In deze training krijg je tools aangereikt om op een goede manier voor jezelf op te komen. Ook leer je je sociale vaardigheden uit te breiden en je contacten te verdiepen. Klik hier voor de folder. De volgende training start in september 2024 op donderdagavonden.

Voluit Leven training/ACT groepsbehandeling
In plaats van je op de automatische piloot te gedragen naar wat er in je opkomt, gaan we in de Voluit Leven training juist op zoek naar wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven en leer je vanuit deze waarden bewuste keuzes te maken. Hierbij is het streven zoveel mogelijk in het hier en nu te leven en de onvermijdelijke pijn die leven met zich meebrengt te accepteren op een open en vriendelijke manier. In deze therapievorm wordt gebruik gemaakt van mindfulnessoefeningen, humor en gedragsexperimenten. Vooral mensen die veel 'in hun hoofd zitten', hoge eisen aan zichzelf of hun omgeving stellen of op zoek zijn naar wat hen werkelijk energie geeft in hun leven ervaren deze therapievorm als verhelderend en inspirerend. Klik hier voor de folder. De Volgende training start in september 2024 op vrijdagochtend.

Mindfulnesstraining
De mindfulnesstraining is een training in aandacht. Je leert door oefeningen in contact te komen met het hier en nu waardoor er meer afstand ontstaat van je gedachten en je dingen intenser kunt beleven. Mindfulness betekent bewustzijn van het huidige moment zonder te oordelen. Het helpt stress te verminderen en emotionele veerkracht te vergroten door te focussen op ademhaling, gedachten en gevoelens. Je krijgt meer innerlijke rust en keuzevrijheid. Klik hier voor de folder. De volgende training start in september 2024 op dinsdagavond. 

Runningtherapie
Liever echt actief aan de slag met je depressieve of angstige gevoelens? Runningtherapie is een fysiek trainingsprogramma onder professionele begeleiding voor personen met lichte tot matig ernstige depressieklachten en andere stemmingsstoornissen, zoals angstklachten en burnout. Klik hier voor de folder.

Lees hier verder over de andere therapievormen

bottom of page