top of page
top

Over onze werkwijze

Voordat u op het eerste gesprek komt, vult u online een korte vragenlijst in. Deze lijst geeft ons zicht op welke klachten er spelen en of de behandeling effect heeft gehad. Uw eigen verhaal blijft echter natuurijk het belangrijkst: in een eerste gesprek maken we kennis en kijkt de therapeut wat er allemaal speelt. Het is belangrijk om te inventariseren wat er niet zo goed gaat, maar vooral ook wat u zou willen dat er beter ging. We nemen in het eerste gesprek  tijd om stil te staan bij uw verwachtingen en de doelen om aan te werken. Voelt dit eerste gesprek goed voor u, dan maken we verdere afspraken. Deze worden vastgelegd in een behandelplan. We maken ook afspraken over wat voor soort therapie er ingezet zal worden: er kan gestart worden met individuele gesprekstherapie, maar ook een training of een onlinebehandeling kunnen onderdeel uitmaken van het therapieplan. Hieronder vindt u onder de verschillende kopjes meer informatie over de behandelvormen en -methoden.

 

De behandeling wordt afgestemd op uw klachten en uw persoonlijke mogelijkheden. Er wordt van u een actieve houding verwacht: samen zijn we verantwoordelijk voor het slagen van uw behandeling. Huiswerk zal dan ook vaak een vast onderdeel uitmaken van uw behandeling. De duur van de behandeling is afhankelijk van de precieze aard en ernst van uw klachten. Zie ook onder tabblad 'tarieven'. U dient expliciet toestemming te geven voor het starten van een behandeling. Meer informatie hierover leest u hier.

 

 

online behandeling

trainingen

behandelmethoden

 

 

online

Online behandelingen

We maken veel gebruik van e-healthprogramma's in de behandelingen voor bijvoorbeeld depressie, angstklachten, burn-out. Deze online programma's van Minddistrict voert u thuis zelfstandig uit onder begeleiding van uw therapeut op afstand. De internetmodules kunnen deel uitmaken van een reguliere individuele therapie of op zichzelf staan. Ze worden wel altijd gecombineerd met face-to-face contacten. Als een van deze therapiemethoden in uw behandeling een meerwaarde kan bieden, zal uw therapeut dit met u bespreken.

trainingen

Trainingen

Binnen de praktijk bieden we Assertiviteitstrainingen aan. Dit is een groepstraining waarin je leert op een goede manier voor jezelf op te komen en meer zelfvertrouwen te ervaren in de omgang met anderen. Een training kan deel uitmaken van een reguliere individuele therapie, ingezet worden als afronding van een behandeling of op zichzelf staan. Of u voor vergoeding van de kosten in aanmerking komt, hangt af van een aantal factoren (zie ook onder tabblad Tarieven). Uw therapeut kan u hierover meer informatie geven.
Ook is het mogelijk via De Hoofdzaak een mindfulnesstraining te volgen. Onze praktijk werkt hiervoor samen met Janine Juncker van Juncker Terzijde, mindfulnesstrainster en dramatherapeute.

 

 

 


 

methoden

Behandelmethoden

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden. Sommige hiervan worden door ons allen toegepast, andere worden slechts door een therapeut gebruikt.Oplossingsgericht therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven. Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen. De methode is resultaatgericht en kortdurend.ACT, ofwel Acceptance and Commitment Therapy, is een nieuwe vorm van gedragstherapie die zich richt op het veranderen van de relatie die iemand heeft met zijn gedachten: in plaats van ons op de automatische piloot te gedragen naar wat er in ons opkomt, gaan we in de Acceptance en Commitment juist op zoek naar wat iemand werkelijk belangrijk vindt in het leven en leert iemand vanuit deze waarden bewuste keuzes te maken. Hierbij is het streven zoveel mogelijk in het hier en nu te leven en de onvermijdelijke pijn die leven met zich meebrengt te accepteren op een open en vriendelijke manier. In deze therapievorm wordt gebruik gemaakt van mindfulnessoefeningen, humor en gedragsexperimenten. Vooral mensen die veel 'in hun hoofd zitten', hoge eisen aan zichzelf of hun omgeving stellen of op zoek zijn naar wat hen werkelijk energie geeft in hun leven ervaren deze therapievorm als verhelderend en inspirerend.

Cognitieve gedragstherapie is een methode die ervan uit gaat, dat een gebeurtenis op zichzelf niet zozeer veranderd kan worden, maar wel de automatische gedachten die in de loop van de tijd daarbij ontstaan zijn. De behandeling richt zich erop om de onderliggende gedachten naar boven te krijgen en samen te kijken naar meer functionele gedachten, waardoor er een ander gevoel en ander gedrag ontstaat. Dit gaat meestal gepaard met het uitvoeren van gedragsexperimenten in het dagelijkse leven. Het is op dit moment een van de meest gebruikte technieken met goede resultaten.

EMDR is een relatief nieuwe therapievorm die ingezet wordt om ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden te verwerken en de invloeden ervan op het huidige leven, zoals angsten, depressieve gevoelens of een negatief zelfbeeld, te verminderen. Het is een zeer effectieve en veelal kortdurende behandelmethode.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

bottom of page