top of page

Vertrouwelijkheid

Wij vinden het belangrijk om op een zorgvuldige manier met uw privacy om te gaan. Uw gegevens zoals naam, adres, leeftijd, gezondheid enzovoort die nodig zijn voor een behandeling worden geregistreerd worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen kunt u nalezen in ons interne privacybeleid en ons privacystatement. Als lid van de LVVP, beroepsvereniging van psychologen en psychotherapeuten, zijn wij in de uitoefening van ons beroep, tevens gebonden aan de beroepscode. Deze kunt u hier nalezen. In de code zijn zaken als vertrouwelijkheid, dossiervorming en rapportering nader geregeld.

Alle hulpverleners binnen de GGZ zijn wettelijk verplicht gegevens over u als persoon en uw behandeling aan te leveren aan uw verzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Als u van mening bent dat uw privacy hierdoor onvoldoende gewaarborgd wordt, kunt u bij uw intake een privacyverklaring te ondertekenen. Uw therapeut kan u hierover verder informeren. Wij mogen uw gegevens dan niet toesturen aan uw verzekeraar en het NZA. U leest meer over uw privacy en het aanleveren van uw gegevens op dit informatieblad

 

U heeft het recht om uw dossier in te zien en kunt een kopie ontvangen van het dossier. Na afsluiting van de behandeling zal uw dossier volgens de wet vijftien jaar bewaard worden. In de loop van het vijftiende jaar na beëindiging van de behandeling zal uw dossier vernietigd worden.

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens, of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, dan kunt u deze met uw therapeut of de praktijkhoudster bespreken zodat we naar een oplossing kunnen kijken. Mocht u hier niet tevreden over zijn, dan kunt u zich richten tot de de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, de LVVP, en uw klacht daar voorleggen.​ Voor meer info over de klachtenregeling van de LVVP, klikt u hier. In de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is onder meer de klachtenregeling vastgelegd.

bottom of page