Therapeuten

Bij Psychologiepraktijk De Hoofdzaak is een aantal (GZ) psychologen werkzaam, elk met zijn of haar eigen affiniteit en ervaring. Hieronder leest u meer over de therapeuten in de praktijk.

Sandrijn van der Voort

 

Mijn naam is Sandrijn van der Voort (1976), praktijkhoudster van Psychologiepraktijk 'De Hoofdzaak'. Bijna acht jaar geleden deed zich de kans voor om voor mezelf te starten en besloot ik de stap te wagen. Inmiddels bestaat de praktijk al weer zeven jaar en ik ben erg blij dat ik kan genieten van de uitdaging, vrijheid en flexibiliteit die het ondernemerschap mij biedt.Ik heb psychologie gestudeerd in Tilburg aan de UvT. Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest als psychologe bij GGZ Westelijk Noord Brabant. Ik heb hier op verschillende afdelingen gewerkt, en heb ervaring opgedaan in het behandelen van zowel volwassenen als kinderen en jongeren. Bij deze werkgever heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd. Ik ben dus BIG-geregistreerd onder nummer 79908726525, heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en ben tevens lid van de beroepsvereniging van psychologen en psychotherapeuten, de LVVP. 

Binnen de praktijk zorg ik voor het dagelijks reilen en zeilen van de praktijk en het gehele gezondheidscentrum De Oude Jacob en onderhoud ik de contacten met onze samenwerkings-partners.

Ik ben aanwezig op wisselende momenten gedurende de week of op afspraak

 

Lisette Strik

Mijn naam is Lisette Strik (1985). Sinds 2007 ben ik werkzaam op het gebied van psychische hulpverlening. In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit, met als afstudeerrichting ‘klinische psychologie’ en sinds 2013 ben ik geregistreerd in het BIG-register als GZ-psycholoog onder nummer 2991678-625. De meeste werkervaring in de hulpverlening heb ik opgedaan binnen GGZ WNB te Roosendaal en Bergen op Zoom. Naast het uitvoeren van uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek, bood ik ambulante hulpverlening aan mensen met (complexe) angst- (waaronder ook PTSS),stemming- en/of somatische symptoom stoornissen (waaronder burnout en chronisch vermoeidheidsyndroom).

 

In april 2016 besloot ik als freelancer aan de slag te gaan, wat betekent dat ik als GZ-psycholoog voor diverse opdrachtgevers/praktijkhouders -waaronder psychologiepraktijk "de Hoofdzaak” ambulante hulpverlening verricht aan cliënten met diverse psychische problematiek. Vanuit een oplossingsgerichte benadering reik ik handvatten / technieken aan afkomstig uit  diverse (bewezen effectieve) behandelvormen, waaronder de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. In mijn werk als behandelaar ervaar ik het als een uitdaging om samen met de cliënt te onderzoeken wat hij/zij nodig heeft om tot een vermindering van klachten te komen, waarbij zijn/haar hulpvraag leidraad is.

 

Ik werk volgens alle wettelijke eisen en heb een kwaliteitsstatuut.

 

Ik werk op dinsdag en op donderdag de hele dag

 

Jan Oomen

Mijn naam is Jan Oomen en ik werk als GZ-psycholoog bij De Hoofdzaak. 

Als u door de huisarts bent verwezen voor psychologische behandeling binnen Basis GGZ of het ZORROO traject kunt u bij mij terecht. We zetten dan eerst samen op een rij wat er speelt en wat u zou willen bereiken met de behandeling. De behandelmethoden waar ik vervolgens gebruik van maak zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness, cliëntgerichte therapie en EMDR. Ook hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van online behandelmodules. Ik vind het belangrijk om er regelmatig bij stil te staan of de behandeling voldoende bij u aansluit.

Het interessante aan het werken bij De Hoofdzaak vind ik de verscheidenheid aan mensen van alle leeftijden (boven de 18 jaar) die bij ons komen met allerlei verschillende redenen en klachten waarmee ze momenteel zijn vastgelopen. Het mooie is om vervolgens te zoeken waar ieders kracht is om er mee om te gaan en zelf verder te kunnen.

Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd in het BIG-register onder nummer 99920364925. Ik lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie),aspirant lid van de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie) en heb ik een wettelijk verplicht kwaliteitsstatuut.

Ik werk op maandagen, woensdagen en op vrijdag

 

Rita Berger

Mijn naam is Rita Berger (1977). In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg als psycholoog. Van 2004 tot 2006 heb ik de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog gedaan. Ik werkte toen binnen defensie als militair psycholoog, waarbij ik in Nederland, maar ook in diverse missiegebieden in het buitenland militairen heb mogen behandelen met diverse problematieken. In 2008 heb ik het militaire pak ingeruild en ben ik gaan werken voor een angstbehandelcentrum, om vervolgens in 2011 een eigen praktijk te starten en mijn werkzaamheden als freelance-psycholoog verder uit te bouwen. Ik werk graag met EMDR, oplossingsgerichte en cognitieve therapie. Waarbij mijn affiniteiten vooral liggen op het vlak van (het verminderen van) angsten, fobieën en traumatische klachten. Vanaf november 2016 ben ik werkzaam bij De Hoofdzaak.

Ik werk volgens alle wettelijke eisen en heb een kwaliteitsstatuut. Mijn BIG nummer is 69915374025

Ik werk op vrijdagen

 

Carissa van der Heijden

Ik ben Carissa van der Heijden (1978). In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en ben als basispsycholoog gaan werken in de basis GGZ (volwassenen en jeugd) en heb ook een jaar als gedragstherapeut in een justitiële jeugdinrichting gewerkt. Na mijn GZ-opleiding, in de basis en specialistische zorg waarbij ik de richtingen kinder-en jeugd en volwassenen gecombineerd heb, heb ik vervolgens een aantal jaar in de basis GGZ/Specialistische GGZ gewerkt. Hierna werkte ik 8 jaar op een forensische psychiatrische polikliniek als GZ-psycholoog. Sinds 2017 werk ik als ZZP-er bij De Hoofdzaak.

 

In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van onder andere angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, agressieregulatieproblemen, depressie en trauma. Ik ben geregistreerd als cognitief gedragstherapeut en senior schematherapeut. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar het behandelen door cognitieve gedragstherapeutische technieken, EMDR en schematherapeutische technieken. Naast mijn BIG registratie als GZ

psycholoog onder nummer 29066756425, ben ik lid van de VGCT, de Vereniging van schematherapie en de VEN (EMDR vereniging) en heb ik een kwaliteitsstatuut.

 

In mijn werk als psycholoog vind ik het belangrijk om goed stil te staan bij de hulpvraag waarmee u zich aanmeldt. Samen kijken we hoe u het door u gewenste resultaat kunt bereiken.

Ik werk  op woensdagen en donderdagen

 

Femke Hermes

Mijn naam is Femke Hermes (1973). Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na mijn afstuderen in 2006 ben ik gaan werken bij GGZ westelijk Noordbrabant, waar ik de GZ opleiding doorlopen heb. Sinds 2013 sta ik in het BIG register geregistreerd als GZ psycholoog onder nummer 49916693125 en heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Ik heb binnen de specialistische GGZ op verschillende afdelingen gewerkt en ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met diverse (complexe) psychiatrische stoornissen zoals (recidiverende) depressieve stoornissen, angststoornissen, posttraumatische stressklachten en agressieproblematiek.  Daarmaast heb ik 3 jaar bij GGZuidland binnen de basisGGZ gewerkt waar ik geleerd heb om kortdurend te behandelen.

Binnen de Hoofdzaak verricht ik individuele behandelingen voor de meest voorkomende klachten. Hiervoor maak ik onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfullness en EMDR. In behandelingen werk ik, indien mogelijk, doelgericht en kortdurend aan klachtenafname. Hierbij vind ik het belangrijk om de hulpvraag van de client centraal te stellen, en het inzicht in de oorsprong en instandhoudende factoren van de klachten vergroten, zodat client na afloop van de behandeling zelfstandig verder kan.

Ik werk op maandag en dinsdagochtend en donderdag de hele dag

 

Mariëlle van der Hengst

Ik ben Mariëlle van der Hengst (1985). In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede en ben als basispsycholoog gaan werken in de specialistische GGZ (volwassenen en jeugd), waar ik ook de GZ opleiding doorlopen heb. Ik heb binnen de specialistische GGZ op verschillende afdelingen gewerkt en ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met verschillende psychiatrische stoornissen zoals depressieve stoornissen, angststoornissen, posttraumatische stressklachten, autisme en persoonlijkheidsstoornissen. Ik ben opgeleid in cognitieve gedragstherapie, IPT, EMDR en Schematherapie.

 

Mijn behandelingen richten zich op de samenwerking en gelijkwaardigheid. Ik vind het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen bij mij in de kamer. Daarnaast vind ik het belangrijk dat humor ook een plek krijgt in onze gesprekken.

 

Ik werk volgens alle wettelijke eisen en heb een kwaliteitsstatuut. Mijn BIG nummer is 89923690625In mijn werk als psycholoog vind ik het belangrijk om goed stil te staan bij​ de hulpvraag waarmee u zich aanmeldt. Samen kijken we hoe u het door u​ gewenste resultaat kunt bereiken.​​

Ik werk op vrijdagen

 

Evelien van der Heijden

In 2007 ben ik afgestudeerd en sindsdien werk ik als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. Tot 2016 ben ik in een instelling in Veldhoven werkzaam geweest, waar ik in de loop van de jaren met mensen met diverse problematieken heb mogen werken. Ook heb ik daar de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Daarna ben ik van 2016 tot 2020 werkzaam ben geweest bij een instelling in Tilburg, waarbij ik zowel binnen de Basis als Gespecialiseerde GGZ aan volwassenen behandeling heb geboden. Vanaf 2020 werk ik als GZ-Psycholoog voor verschillende praktijken en ligt mijn focus op het bieden van kortdurende behandeling van psychische klachten bij volwassenen. Ik vind het belangrijk dat iemand zich op zijn of haar gemak voelt bij mij, het aanmelden voor psychische hulp is vaak al een hele stap.  Ik wil graag samen werken zodat je minder klachten gaat ervaren en dat je positieve eigenschappen worden versterkt. Openheid en vertrouwen staan in het contact voorop, het liefst met wat humor. Mijn BIG nummer is 79920574325 en ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Ik werk op dinsdagen

Carola Krijger

 

Mijn naam is Carola Krijger. Ik heb psychologie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg en ben lid van het NIP. De afgelopen jaren heb ik in verschillende gebieden van het werkveld ervaring opgedaan, zo ben ik werkzaam geweest bij Stichting Prisma en de Mutsaersstichting (GGZ). Sinds een paar jaar werk ik als freelancer, wat me erg goed bevalt. Als zelfstandige ben ik bij verschillende huisartsen in omgeving Oosterhout gestationeerd als POH-GGZ. In deze rol zoek ik samen met cliënten de best passende psychische hulp en bied ik daarnaast ook zelf behandelingen aan.

Binnen De Hoofdzaak verzorg ik groepstrainingen, zoals de assertiviteitstraining. Omdat de psychologie altijd in ontwikkeling is, probeer ik mijn vaardigheden op peil te houden door het volgen van cursussen en trainingen. Op deze manier blijft het voor mij mogelijk zowel als psycholoog als op persoonlijk vlak te kunnen groeien. Zo heb ik de basis- en vervolgopleiding tot ACT therapeut gevolgd. Ik geef dan ook met veel plezier de Voluit Leven trainingen.

Ik werk op wisselende momenten wanneer de trainingen worden gegeven

Psychologiepraktijk De Hoofdzaak  Jacob Catslaan 24

4904 EM Oosterhout  0162-750738

 

© 2014 Psychologiepraktijk de Hoofdzaak, aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.